Ludzie KS Wasilków

Obsługa medyczna:

Małgorzata Wiensław – mecze seniorów na stadionie w Wasilkowie

Ewa Maciorowska – mecze seniorów na stadionie w Wasilkowie

Adam Żukowski – mecze grup młodzieżowych na stadionie w Wasilkowie

Mariusz Lewko – mecze grup młodzieżowych na stadionie w Wasilkowie

Jakub Tymiński – mecze grup młodzieżowych na stadionie w Wasilkowie

Obsługa stadionu:

Leszek Sańczyk – gospodarz obiektu

Tomasz Halicki – spiker

Jacek Tymiński – spiker

Strona internetowa:

Zbigniew Chorabik – techniczna obsługa strony internetowej